Święta państwowe
W Księstwie Cieszyńskim jako kraju wielonarodowym, wielokulturowym, wielowyznaniowym obchodzone są wszystkie święta narodowe polskie, czeskie, austriackie i oczywiście cieszyńskie. W skali europejskiej Księstwo Cieszyńskie jest przykładem koegzystencji narodów i religii, toteż tolerancja narodowościowa, wyznaniowa i kulturowa zawsze powinna być stawiana na pierwszym miejscu.Święta państwowe w Księstwie Cieszyńskim:


1 stycznia – Powstanie Księstwa Cieszyńskiego (cieszyńskie)

1 stycznia - Powstanie Państwa Czeskiego (czeskie)

19 stycznia – Wydanie Porządku Kościelnego Adama Wacława (cieszyńskie)


1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (polskie)

20 kwietnia  – Wydanie Porządku Kościelnego i Szkolnego Sydonii Katarzyny (cieszyńskie)

1 maja – Święto Pracy (austriackie, cieszyńskie, czeskie, polskie)

3 maja – Uchwalenie Konstytucji 3. Maja (polskie)

8 maja - Dzień Zwycięstwa (czeskie)

13 maja - Podpisanie Pokoju Cieszyńskiego (cieszyńskie

30 maja - Świętego Jana Sarkandra (cieszyńskie)

24 czerwca  – Wydanie Ustawy Krajowej przez księcia cieszyńskiego Adama Wacława (cieszyńskie)

5 lipca - Dzień Apostołów Słowiańskich Cyryla i Metodego (czeskie, cieszyńskie)

6 lipca - Rocznica śmierci Jana Husa (czeskie)

1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego (polskie)

15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego (polskie)

31 sierpnia – Dzień Solidarności i Wolności (polskie)

26 października - Święto Narodowe Austrii  - Nationalfeiertag  (austriackie)

7 września - Świętego Melchiora Grodzieckiego (cieszyńskie)

28 września - Męczeńska śmierć księcia św. Wacława (czeskie)

19 października - Utworzenie Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (cieszyńskie)

28 października - Dzień Odzyskania Niepodległości (czeskie)

31 października - Święto Reformacji (cieszyńskie)

01 listopada - Dzień Niepodległości Księstwa Cieszyńskiego (Dzień Ogłoszenia Niepodległości Księstwa Cieszyńskiego przez Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego w 1918 roku) (cieszyńskie)

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (polskie)

17 listopada - Aksamitna Rewolucja (czeskie)