Kontakt


Wszelkie chęci podjęcia współpracy lub pytania o wykorzystanie treści publikowanych na blogu; jakiekolwiek porady odnośnie jego prowadzenia; propozycje; sugestie; uwagi, itd. proszę kierować na:
e-mail: ksiestwocieszynskie@gmail.com