HeroldiaHEROLDIA KSIĘSTWA CIESZYŃSKIEGO

W tym miejscu prezentowane będą herby rodowe i gmerki mieszkańców Księstwa Cieszyńskiego, tych dawnych i tych obecnych. W przypadku dawnych rodzinnych herbów i gmerków mieszczańskich lub chłopskich wymagany jest najstarszy posiadany wizerunek herbu/gmerku i dokument (np. wywód genealogiczny) potwierdzający jego posiadanie. Współczesne herby/gmerki należy natomiast nadesłać razem z dokumentem o ich fundacji wystawionym przez np.: Polską Wspólnotę Heraldyczną "Nova Heroldia", Zemský registr erbů ČR lub Deutsche Wappenrolle. 


RODY KSIĄŻĘCE

PIASTOWIE CIESZYŃSCY

KSIĄŻĘTA CIESZYŃSCY Z RODU HABSBURGÓW
KSIĄŻĘTA Z DYNASTII SASKO - CIESZYŃSKIEJ (wizerunek z Sali Sesyjnej cieszyńskiego ratusza)

KSIĄŻĘTA Z DYNASTII HABSBURSKO - LOTARYŃSKIEJ (wizerunek z Sali Sesyjnej cieszyńskiego ratusza)

SUŁKOWSKI


RODY HRABIOWSKIE

LARISCH - MÖNNICH
SAINT GENOIS
KÜNBURG-SPENS
WILCZEK (wizerunek z Sali Sesyjnej cieszyńskiego ratusza)
VON CILLI (Małgorzata z Cilly, otrzymała Księstwo Cieszyńskie jako odprawę wdowią, księżna cieszyńska tylko formalnie 1460 - 1476)RODY BARONOWSKIE

MATTENCLOIT
HOHENSTEIN

BLUDOWSKI (wizerunek z Sali Sesyjnej cieszyńskiego ratusza)

KALISCH

CSELESTA

GOCZAŁKOWSKI (wizerunek z Sali Sesyjnej cieszyńskiego ratusza)

SPENS VON BOODEN

TRACH (wizerunek z Sali Sesyjnej cieszyńskiego ratusza)

TSCHAMMER
PACZYŃSKI (wizerunek z Sali Sesyjnej cieszyńskiego ratusza)
CZETSCH


RODY SZLACHECKIE


GOTSCHALKOWSKY

LARISCH

RUTZKY

RUSECKI
KARWINSKY
MARKLOWSKI (wizerunek z Sali Sesyjnej cieszyńskiego ratusza)
RADECKI (wizerunek z Sali Sesyjnej cieszyńskiego ratusza)
PRZETOCKI
PERNSTEIN (Jan von Pernstein, regent Księstwa Cieszyńskiego 1528 - 1545)
BESS, HELENA BESS Z KROSTINY 

LECHNITI Z FRYDKURODY MIESZCZAŃSKIE
ONDRZEJSKI, JERZY ONDRZEJSKI Z KIETRZA (na podstawie herbu z nadproża portalu kamienicy Konczakowskich w Cieszynie)


KONCZAKOWSKI
LECHNITI
UCHTO (wizerunek z grobowca w Bielsku-Białej)
TESCHNER (mieszczanin toruński z Cieszyna)

A.P. (herb nieznanego mieszczanina z Bielska)
MAŁYSZ, ADAM MAŁYSZ Z WISŁY (herb ufundowany przez kibiców, zarejestrowany w PWH "NH")


RODY CHŁOPSKIE