Autor

Mam na imię Władysław, a więc „ten, który włada sławą” i jestem jednym z najmłodszych przedstawicieli starej, śląskiej, mieszczańskiej, rodziny Żaganów, która w drugiej połowie XVIII wieku osiedliła się na terenie Księstwa Cieszyńskiego. To właśnie tutaj rozpoczął się nowy rozdział w historii mojej rodziny i uwarunkował moje własne poczucie przywiązania do regionu, który dziś nazywamy Śląskiem Cieszyńskim.

Jestem absolwentem etnologii/antropologii kulturowej, którą ukończyłem w 2015 roku na cieszyńskim wydziale Uniwersytetu Śląskiego. Pomysł założenia strony poświęconej Księstwu Cieszyńskiemu zrodził się w czasie studiów, kiedy miałem na zaliczenie przeprowadzić ankietę stwierdzającą stan wiedzy o regionie mieszkańców mojego miasta. Niestety szybko zrozumiałem, że wiedza, w szczególności historyczna, nie jest mocną stroną, głównie, młodszych Cieszyniaków. Nieśmiertelny Cesarz Franciszek Józef I, jakoś się wybronił w odpowiedziach na pytania związane z historycznymi postaciami, pojedynczo ktoś wspomniał księcia Przemysława I Noszaka, ale to byłoby na tyle. Stworzyłem zatem miejsce w przestrzeni wirtualnej, które w zamyśle miałoby przekonać mieszkańców, że historia naszego regionu może być interesująca.

Do moich zainteresowań należą: historia średniowiecza, antropologia biznesu, turystyka, rekonstrukcje wszystkiego tego co dawne, minione, zapomniane, jak również wszelkiego rodzaju relikty przeszłości bytujące w naszych czasach, które przybierają formę na przykład marek narodowych. Z tym ostatnim wiąże się moja praca dyplomowa, która jest pierwszą w Polsce próbą powiązania tradycyjnej instytucji państwowej jaką jest monarchia brytyjska z popkulturą, czyli kulturą wulgarną, pierwotnie przeznaczoną dla klas niższych. Zwróciłem w niej uwagę na fakt wykorzystywania instytucji monarchii w szeroko rozumianym przemyśle rozrywkowym, reklamowym i turystycznym.

Jestem także członkiem The International Heraldry Society (Międzynarodowej Wspólnoty Heraldycznej), której siedziba znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii. Właśnie społeczność europejskich heraldyków utwierdziła mnie w przekonaniu, że Księstwo Cieszyńskie nie jest tylko bajką, a realnym tworem państwowym, zakładającym się na tradycyjnej formie dziedziczenia. Pomiędzy znawcami tematu, a także europejską arystokracją, otwarcie funkcjonuje określenie Księstwo Cieszyńskie, gdyż tytuł książąt cieszyńskich w rzeczywistości nie zniknął, i jest tytułem żywym również współcześnie. Pośród skomplikowanych wywodów genealogicznych i herbów złożonych wielu współczesnych arystokratów Europy, łatwo można odnaleźć „swojskiego” cieszyńskiego orła.

Od 2016 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego w Cieszynie, które skupia się na badaniach historycznych w zakresie ziem dawnego Księstwa Cieszyńskiego, a obecnego Śląska Cieszyńskiego. 

W swoich artykułach mam zamiar zwracać uwagę na ciekawostki, o których bardzo często nie wiemy, gdyż nie wychodzą poza wąskie kręgi regionalnych przedstawicieli nauki, albo po prostu zapominamy, czy nie zwracamy na nie uwagi w biegu codziennego życia. Stronię od rozgrywek politycznych i lokalnych, dlatego nie będzie tutaj miejsca na rozważania tego typu. Głównym celem jest promocja historii, tradycji i kultury Księstwa Cieszyńskiego, a także budowanie na jego podstawie pomostu pomiędzy niesłusznie podzielonym regionem. 

Strona, choć mogłoby się tak na pierwszy rzut oka wydawać, nie jest nawoływaniem do idei autonomicznych, czy tym bardziej separatystycznych. Strona jest wyłącznie miejscem, w którym historia jest opisywana bez przysłowiowej cenzury. Jako autor strony zastrzegam sobie prawo do bezkompromisowej walki z każdym, kto chciałby wykorzystać prezentowane materiały w celu tworzenia jakiejś politycznej ideologii, w oparciu o nie. Stanowcze NIE! mówię każdemu, kto kiedykolwiek podjąłby się próby tworzenia narodu cieszyńskiego i tym podobnych niedorzeczności. Księstwo Cieszyńskie było zamieszkiwane przez POLAKÓW, CZECHÓW, NIEMCÓW, ŻYDÓW, WŁOCHÓW i innych, którzy określali się swojskim terminem STELA (stąd) i było ono dla nich ich małą ojczyzną, z której byli dumni i nad, której rozwojem wszyscy wspólnie pracowali. 

Od pewnego czasu moja strona staje się coraz bardziej popularna również na Facebooku. Coraz większe zainteresowanie i rosnąca liczba fanów motywują mnie do dalszego prowadzenia strony i poszukiwania coraz to nowszych ciekawostek związanych z historią Księstwa Cieszyńskiego, gdyż widzę, że to ma sens i przynosi efekty w postaci większego zainteresowania historią lokalną ;-)

Władysław M. Żagan


autor strony/bloga