Posty

Ślady książąt cieszyńskich na zielonych łąkach Anglii

W styczniu 1381 roku we flandryjskiej Brugii spotkały się delegacje króla Anglii i króla Czech. Pierwszej przewodniczył Jan Gilbert, biskup Hereford i hrabia Kentu, drugiej zaś książę cieszyński Przemysław I Noszak. Ich zadaniem było ustalenie zasadniczych elementów układu małżeńskiego pomiędzy królem Anglii Ryszardem II, a czeską księżniczką Anną. Rozmowy trwały ponad miesiąc, po czym w marcu obaj ambasadorzy wsiedli na statek i wyruszyli do Londynu.

Warto zauważyć, że wtedy przeprawa przez wzburzony kanał La Manche była skrajnie niebezpieczna, toteż należało poczekać do wiosny, co było główną i jedyną przyczyną przedłużających się rozmów. Po kilku dniach rejsu przed księciem cieszyńskim ukazały się charakterystyczne, wysokie angielskie klify, na szczycie których po dziś dzień wznosi się majestatyczny zamek Dover. Wówczas cieszyński władca nie wiedział zapewne, że pokona kanał La Manche jeszcze trzykrotnie.
Biskup Hereford wraz z księciem cieszyńskim dotarł do Londynu dopiero w kwi…

Principatus Teschinensis ma już pięć lat

Hoyerswerda i cieszyński jarmark bożonarodzeniowy – z cyklu „Tropem książąt cieszyńskich”

Zamachy na cieszyńskich Piastów

Tajemnica Cieszyńskiej Madonny

Szlakiem św. Melchiora Grodzieckiego

Czarownice w Księstwie Cieszyńskim

Spór Złotych Orłów

Ostatnia z rodu