Posty

Zapomniane terytorium Księstwa Cieszyńskiego

W wielu publikacjach utarło się przekonanie, że granice dzisiejszego Śląska Cieszyńskiego pokrywają się z granicami dawnego Księstwa Cieszyńskiego. Nic bardziej mylnego, o ile przyjrzymy się zasięgowi terytorialnemu księstwa na przestrzeni wieków.    Teren sporu pomiędzy Księstwem Cieszyńskim a Królestwem Węgier (AP w Opawie)     Na początku, kiedy Księstwo Cieszyńskie pojawiło się na mapie Europy jako niezależny byt państwowy, rządzony odtąd przez potomków Mieszka I cieszyńskiego, w jego skład wchodziły również późniejsze księstwa oświęcimskie i zatorskie. Największy zasięg terytorialny Księstwa Cieszyńskiego odnotowujemy w XIV i na początku XV wieku za panowania księcia Przemysława I Noszaka. Wszystkie te dominia były jednak dzielone pomiędzy kolejnych potomków księcia lub sprzedawane. Do dziś istnieje niewielki fragment księstwa, o którym zwyczajnie zapomniano, a jego przynależność terytorialna nigdy nie została formalnie rozwiązana.    Na późniejszych XVIII-wiecznych mapach Księstw

Znienawidzona małżonka księcia cieszyńskiego

Zwierciadło Księstwa Cieszyńskiego

Zalecenia Jana Muthmana na czas epidemii

Ślady książąt cieszyńskich na zielonych łąkach Anglii

Principatus Teschinensis ma już pięć lat

Hoyerswerda i cieszyński jarmark bożonarodzeniowy – z cyklu „Tropem książąt cieszyńskich”

Zamachy na cieszyńskich Piastów

Tajemnica Cieszyńskiej Madonny

Szlakiem św. Melchiora Grodzieckiego