Posty

Znienawidzona małżonka księcia cieszyńskiego

Historia zna mnóstwo przypadków ludzkiej krzywdy. Są jednak historie, o których mówi się znacznie rzadziej. Współcześnie wolimy postrzegać postacie historyczne, przede wszystkim władców i przywódców, jako wzory cnót wszelakich. Prościej opisywać ich jako statecznych polityków, mężów stanu, doskonałych strategów, mądrych, pobożnych, prawych i uczciwych. Choć niewątpliwie wiele z tych cnót można im przypisać jako władcom, to już niekoniecznie jako zwykłym ludziom.

Dopiero, kiedy spojrzymy na władców jak na zwykłych ludzi, to dostrzeżemy, że Europą rządzili megalomani, furiaci, seksoholicy, paranoicy, mordercy, kanibale, damscy bokserzy itp., którzy popadając w różnego rodzaju skrajności, radzili sobie z wywieraną na nich presją.
Rzadko wspomina się o tym, że jedna z podobnych historii rozegrała się także na dworze Piastów cieszyńskich, a ofiarą wyładowywanych przez męża frustracji stała się księżna Maria z Pernštejna, pierwsza żona księcia Wacława III Adama. To właśnie tej, zapomnianej n…

Zwierciadło Księstwa Cieszyńskiego

Zalecenia Jana Muthmana na czas epidemii

Ślady książąt cieszyńskich na zielonych łąkach Anglii

Principatus Teschinensis ma już pięć lat

Hoyerswerda i cieszyński jarmark bożonarodzeniowy – z cyklu „Tropem książąt cieszyńskich”

Zamachy na cieszyńskich Piastów

Tajemnica Cieszyńskiej Madonny

Szlakiem św. Melchiora Grodzieckiego