Poczet książątDYNASTIA PIASTÓWMieszko I (1290 – 1315)


Kazimierz I (1315 – 1358)


Przemysław I Noszak  (1358 – 1410)


Bolesław I (1410 – 1431)


Eufemia, Wacław I, Władysław, Bolesław II, Przemysław II (1431 – 1442 – 1452)


Przemysław II (1452 – 1477)

Kazimierz II (1452 - 1528)


Wacław III Adam (1528 – 1579)


Sydonia Katarzyna (1579 – 1594)


Adam I Wacław (1594 – 1617)


Fryderyk Wilhelm (1617 – 1625)


Elżbieta Lukrecja (1625 – 1653)DYNASTIA HABSBURGÓW  I DYNASTIA HABSBURSKO – LOTARYŃSKAFerdynand IV (1653 – 1654), król


Ferdynand III (1654 – 1657), cesarz


Leopold I (1657 – 1705), cesarz


Józef I (1705 – 1711), cesarz


Karol VI (1711 – 1722), cesarz
 

Leopold (1722 – 1729)


Franciszek Stefan (1729 – 1765), cesarz


Józef II (1756 – 1766), cesarz


Maria Krystyna i Albert Sasko – Cieszyński (1766 – 1798 – 1822)


Karol (1822 – 1847)


Albrecht (1847 – 1895)


Fryderyk (1895 – 1918 - 1936), od 1918 roku tytularny książę cieszyński


TYTULARNI KSIĄŻĘTA CIESZYŃSCY PO 1918 ROKU Z DYNASTII HABSBURSKO-LOTARYŃSKIEJAlbrecht II (1918 – 1930), tytularny książę cieszyński, książę Węgier (zrzekł się praw do korony w 1930 roku)

Karol Stefan (1930 - 1933), tytularny książę cieszyński (kiedy w 1930 roku Albrecht zrzekł się praw do korony dziedziczny tytuł księcia cieszyńskiego przeszedł automatycznie na jego wuja Karola Stefana, właściciela dóbr żywieckich, który okazał się jedynym męskim dziedzicem tytułu na wypadek śmierci swojego brata arcyksięcia Fryderyka. Sam zmarł wcześniej od Fryderyka, a tytuł nigdy nie przeszedł na jego synów gdyż obaj zawarli małżeństwa określane jako morganatyczne, czyli osób nierównego stanu. Zgodnie z prawem domu habsburskiego, potomstwo z takiego małżeństwa jest wykluczone z praw do sukcesji. Jedynym męskim dziedzicem tytułu książąt cieszyńskich, zgodnie z prawem sukcesji habsburskiej został tytularny arcyksiążę Austrii i tytularny cesarz Otto)

Otto (1936 - 2011), tytularny cesarz, tytularny książę cieszyński i tytularny książę Cieszyna

Karol II (2011 - obecnie), tytularny cesarz, tytularny książę cieszyński i tytularny książę Cieszyna


TYTULARNI KSIĄŻĘTA CIESZYŃSCY I REGENCI KSIĘSTWA CIESZYŃSKIEGO 

Jan von Pernstein (1528 - 1545), regent Księstwa Cieszyńskiego

Urszula Katarzyna von Altenbockum (1704 - 1743), tytularna księżna cieszyńska