Posty

240. rocznica podpisania pokoju cieszyńskiego

Dokładnie 240 lat temu (13 maja 1779 roku) w budynku Sejmu Ziemskiego Księstwa Cieszyńskiego w Cieszynie podpisano istotny traktat pokojowy. Zacznijmy jednak od początku i prześledźmy wydarzenia, które doprowadziły do zawarcia tzw. pokoju cieszyńskiego. 

Otóż sytuacja polityczna Europy w drugiej połowie XVIII wieku była bardzo trudna i skomplikowana. Król pruski po trzech korzystnych dla niego wojnach śląskich umacniał swoje państwo. Caryca Katarzyna II po zajęciu znacznych obszarów Królestwa Polskiego przesuwała swoje roszczenia terytorialne coraz bardziej na zachód, chcąc odgrywać znaczącą rolę w tej części Europy. Austria, po utracie sporej części Śląska, wydawała się wówczas największym przegranym w całej batalii o wpływy w Europie. Przypomnijmy, iż po wojnach śląskich przy Austrii pozostały jedynie trzy księstwa śląskie: opawskie, karniowskie i cieszyńskie. Nic więc dziwnego, że Habsburgowie w ramach rekompensaty za utracony Śląsk chcieli uzyskać jakiekolwiek terytorium, które wy…

Książęce Miasto Cieszyn w płomieniach

Historia ogrodów w Księstwie Cieszyńskim cz. 2

Historia ogrodów w Księstwie Cieszyńskim cz. 1

Siemowit – książę cieszyński przeorem generalnym Zakonu Szpitalników Świętego Jana, z Jerozolimy, z Rodos i z Malty

Mieszko I cieszyński – książę, który mógł zmienić dzieje Europy Środkowej

Karnawał na dworze książąt cieszyńskich

Kończy się rok 2018...

Słodka historia Księstwa Cieszyńskiego