Posty

500. rocznica ślubu Wacława II i Anny von Hohenzollern

Dokładnie 500 lat temu, 1 grudnia 1518 roku na zamku Colmberg, książę cieszyński Wacław II ożenił się z księżniczką brandenbursko-ansbachską, Anną von Hohenzollern. Bez wątpienia było to kolejne polityczne małżeństwo Piastów cieszyńskich, które miało zapewnić im wysoką pozycję na europejskich dworach. Zarazem po raz pierwszy w historii Księstwa Cieszyńskiego wybranka i późniejsza księżna cieszyńska pochodziła z rodu wywodzącego się spoza szeroko rozumianego kręgu słowiańskiego. 

Wacław II urodził się około 1488 roku (historycy wyznaczają daty urodzenia księcia pomiędzy latami 1488 a 1496) na zamku w Cieszynie. Niektóre źródła jak na przykład De Jegellonum familia liber II określają go imieniem Władysław, toteż książę mógł posługiwać się dwoma imionami, zatem należałoby zastosować zapis Wacław II Władysław. Oba imiona występowały wcześniej wśród Piastów cieszyńskich, więc bez wątpienia odziedziczył je po swych zacnych przodkach. Był synem Kazimierza II cieszyńskiego i jego żony Joanny …

VIVAT DUX TESSCHINENSIS!... czyli książę zasiadł na tronie

DUX TESSCHINENSIS MORTUI EST..., czyli śmierć na książęcym dworze

„Karczmareczko, piwa nalej”, czyli o średniowiecznych tawernach w Księstwie Cieszyńskim

Marszałek Księstwa Cieszyńskiego

Zanim powstało Księstwo Cieszyńskie...

Ostatnia księżna cieszyńska - opowiadanie autorstwa Zofii Kossak