Posty

Spór Złotych Orłów

W XV wieku Piastowie opolscy ukoronowali swojego rodowego orła... W ślad za nimi poszli Piastowie cieszyńscy... Jednak ów drobny szczegół należałoby uznać za symboliczny początek brzemiennego w skutkach rodowego sporu politycznego i bezwzględnego wyścigu o władzę nad Śląskiem, którego konsekwencje odczuwalne są do dziś. Określiłem go mianem „Sporu Złotych Orłów”, była to bowiem walka pomiędzy kuzynami pieczętującymi się pozornie tym samym herbem. Jedyną różnicę pomiędzy ich znakami stanowił kolor języka wysuwającego się z dzioba rodowego orła. Piastowie opolscy używali złotego orła ze złotym językiem, cieszyńscy natomiast złotego orła z czerwonym językiem. Spór ten można śmiało określić jako śląską wersję angielskiej „Wojny Dwóch Róż”. Był on może tylko mniej krwawy, ale u jego podstaw stał identyczny powód – władza. 

Druga połowa XV i początek XVI wieku to czas, w którym poszczególne linie śląskich Piastów zaczęły wymierać, a tym, którzy przetrwali, zamarzyło się przejmować osierocon…

Ostatnia z rodu

240. rocznica podpisania pokoju cieszyńskiego

Książęce Miasto Cieszyn w płomieniach

Historia ogrodów w Księstwie Cieszyńskim cz. 2

Historia ogrodów w Księstwie Cieszyńskim cz. 1

Siemowit – książę cieszyński przeorem generalnym Zakonu Szpitalników Świętego Jana, z Jerozolimy, z Rodos i z Malty