Posty

Siemowit – książę cieszyński przeorem generalnym Zakonu Szpitalników Świętego Jana, z Jerozolimy, z Rodos i z Malty

Choć książę Siemowit skrył się w cieniu swego wielkiego brata  Przemysława I zwanego Noszakiem, to również jego należy zaliczyć do najwybitniejszych książąt cieszyńskich, którzy trwale związali swoją karierę z dworem praskim. Wiek XIV był bowiem okresem w historii Księstwa Cieszyńskiego, kiedy cieszyńscy władcy panoszyli się na dworze Luksemburgów jak u siebie. Wszystko rozpoczęło się 18 lutego 1327 roku, kiedy książę Kazimierz, spodziewając się marginalizacji roli władców niewielkich księstw śląskich w państwie rządzonym przez Władysława Łokietka, złożył hołd lenny królowi czeskiemu Janowi Luksemburczykowi, stając się tym samym w krótkim czasie jednym z najbardziej wpływowych dworzan króla. Dzięki pozycji na królewskim dworze położył podwaliny pod kariery polityczne wszystkich swoich dzieci, a przede wszystkim synów Władysława, Bolesława, Przemysława i Siemowita. 

Siemowit jako młodszy brat Przemysława, jak to bywało wówczas w zwyczaju, przeznaczony został do życia zakonnego. W źró…

Mieszko I cieszyński – książę, który mógł zmienić dzieje Europy Środkowej

Karnawał na dworze książąt cieszyńskich

Kończy się rok 2018...

Słodka historia Księstwa Cieszyńskiego

500. rocznica ślubu Wacława II i Anny von Hohenzollern

VIVAT DUX TESSCHINENSIS!... czyli książę zasiadł na tronie

DUX TESSCHINENSIS MORTUI EST..., czyli śmierć na książęcym dworze

„Karczmareczko, piwa nalej”, czyli o średniowiecznych tawernach w Księstwie Cieszyńskim

Marszałek Księstwa Cieszyńskiego