Posty

„Karczmareczko, piwa nalej”, czyli o średniowiecznych tawernach w Księstwie Cieszyńskim

Średniowieczne Księstwo Cieszyńskie było zlokalizowane na najważniejszych europejskich szlakach handlowych. Od niepamiętnych czasów przez tereny księstwa przemierzały liczne karawany kupieckie, wędrowali tędy pielgrzymi, podróżni, a nawet wszelkiego rodzaju typy spod ciemnej gwiazdy uciekające przed wymiarem sprawiedliwości. 
Najważniejsze szlaki zbiegały się w centralnie usytuowanej stolicy księstwa – Cieszynie, skąd dalej prowadziły na wschód, zachód, południe i północ (więcej: Droga przez Księstwo Cieszyńskie, czyli jak dawniej podróżowano). Podobnie jak dziś, również w średniowieczu podróżujący oczekiwali na trasie jakiegoś zaplecza gastronomiczno-noclegowego, gdzie mogliby coś zjeść, napić się, a także bezpiecznie przespać. Tego typu wygody oferowały od czasów najdawniejszych karczmy, zwane z łaciny tawernami. Niestety nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kiedy dokładnie się pojawiły.
W naszej części Europy pierwszy niezbity dowód na istnienie karczm pochodzi z miasta Salzburg w A…

Marszałek Księstwa Cieszyńskiego

Zanim powstało Księstwo Cieszyńskie...

Ostatnia księżna cieszyńska - opowiadanie autorstwa Zofii Kossak

Xiężna Cieszyńska po długiej chorobie zeszła z tego świata...