Posty

Uczta na dworze Piastów cieszyńskich

W dzisiejszym artykule zajrzymy do zamkowej kuchni, fragmenty jej zabudowań zobaczyć można na cieszyńskim Wzgórzu Zamkowym, a także zasiądziemy do stołu z cieszyńskimi Piastami. Zapraszam zatem na cieszyńską wersję serialu Downton Abbey, gdzie zobaczycie cieszyński zamek piastowski oczami służby.

W zachowanych dokumentach pojawiają się czasem imiona i nazwiska poszczególnych służących, a także nazwy pełnionych przez nich funkcji. Stąd wiemy na przykład, że o doborowe trunki księcia Mieszka I dbał Jaśko z Bieńkowic herbu Topór, pełniący urząd podczaszego nadwornego w 1290 roku. Z kolei pieczę nad stołem książęcym sprawował w 1297 roku niejaki Święsz (Swessone) z Szonowa stolnik książęcy (w 1304 roku wymieniony jako podstoli książęcy). Najwięcej zachowanych dokumentów pochodzi z 2 poł. XVI wieku, dlatego obraz cieszyńskiego dworu w tym okresie jest znacznie pełniejszy. W 1555 roku nadwornym kuchmistrzem był niejaki Tomasz, po nim w 1559 roku funkcję objął Benesz Fulik, od 1560 potrawy n…

MORBUS DUCIS, czyli choroby książąt cieszyńskich

Witamy w Księstwie Cieszyńskim!

Śmierć niedoszłego króla na zamku w Cieszynie

Wielkanoc – z cyklu „Rok w Księstwie Cieszyńskim”

Urząd kata w Księstwie Cieszyńskim

Droga przez Księstwo Cieszyńskie, czyli jak dawniej podróżowano

Królewski Zakon Rycerski Toczenicy

Zapomniana gałąź gospodarki Księstwa Cieszyńskiego

Pośmiertna tajemnica książąt cieszyńskich